dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
คลังรูปภาพกิจกรร?/span>

ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 2 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้?/b> : BDI GROUP Talent New Generation
รายละเอียด:

BDI GROUP Talent New Generation ในหัวข้อ องค์ความรู้ขององค์กร​ โด?nbsp;วิทยากรภายใน แล?strong> ?กฤตนันท์  ประทุมเนตร

จำนวนรูป : 50 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 31 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิ?และบัณฑิตพันธุ์ใหม?/td>
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 103 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 30 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 125 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 28 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : คณะกรรมการตรวจความพร้อมขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 163 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 26 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม?และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 97 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 26 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : BDI GROUP Talent New Generation
รายละเอียด:

BDI GROUP Talent New Generation ในหัวข้อ ทักษะการสื่อสา?ประสานงา?Communication and Interpersonal Skill) / การสอนงา?Skill for  Job Instruction) / การสั่งงาน การมอบหมายงา?และการติดตามงา?(Skill for Job assignment, Delegation)​ โด?nbsp;?กฤตนันท์ ประทุมเนตร

จำนวนรูป : 32 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 21 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : ทำบุญถวายหลอดไ?/td>
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 19 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกั?FO GOUNG University และกลุ่ม ECO School
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 106 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 19 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : บรรยากาศการสัมภาษณ์นักเรีย?นักศึกษา โดยสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

บรรยากาศการสัมภาษณ์นักเรีย?นักศึกษาระดั?ปว?1/ปว?1 โดยสถานประกอบการ ?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไตหวัน (บีดีไอ)

จำนวนรูป : 51 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )
ดูรูปขนาดใหญ?></a></td><td style=
วันที่ : 19 พฤษภาค?2018
ชื่ออัลบั้?/b> : BDI GROUP Talent New Generation
รายละเอียด:

BDI GROUP Talent New Generation ในหัวข้อ ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมา?(The Art of Motivation to meet the Goals)​ โด?nbsp;?ปกาศิต สพฤกษ์ศร?/p>

จำนวนรูป : 23 รู?
( เข้าชมอัลบั้?/a> )

1 2 3  sbobet8888
sbobet8888 sitemap gclubslot bet365 combet royal online ios bet365 mobile sbobetca online Slot sbobetslot